“Sao không giết nó đi cho rồi?”

Haruaki đề nghị nghe như đùa giỡn để dồn tôi vào đường cùng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 8000♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lần thứ 9999
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.