Dưới đây là những hình minh họa có trong tập 4 của Utsuro no Hako to Zero no Maria.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Lời tác giả♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Giải thích trò chơi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.