FANDOM


Lưu ý, đây chỉ là trang cập nhật về tiến độ dịch của các chương đang tiến hành. Nếu muốn đăng kí tham gia dịch thuật, vui lòng liên lạc với trưởng nhóm dịch.

Tên tập Tình trạng Dịch giả
Tập 1 Hoàn thành

Gingi1412 (Mở đầu + Phần 1 -> 8 chương 1)

YUGI-OH510 (Phần 9 -> 17 chương 1)

ShindoYura (chương 2,3, phần kết)

Tập 2 Hoàn thành

ShindoYura (Mở đầu + Phần 1 -> 6 chương 1)

YUGI-OH510 (Phần còn lại)

Tập 3 Hoàn thành YUGI-OH510
Tập 4 Hoàn thành

Izumikyouka (Mở đầu, Chương 1, Chương 2, Phần 1 -> 6 Chương 3)

YUGI-OH510 (Phần còn lại+chỉnh sửa)

Tập 5 Hoàn thành YUGI-OH510
Tập 6 Tạm ngưng Hùng Nguyễn Tấn (Mở đầu, Chương 1, Chương 2)
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 12♬   Heavy Object   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.