Sonako Light Novel

Sửa đổi

High School DxD: Tập 6 Life 4

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 519: Dòng 519:
 
….hãy cho phép con được chung sống mãi mãi với cậu ấy….
 
….hãy cho phép con được chung sống mãi mãi với cậu ấy….
 
[[Category:High School DxD]]
 
[[Category:High School DxD]]
 
<noinclude>
 
{{DxD Nav}}
 
</noinclude>
 
  Đang tải biên tập