Sonako Light Novel

Sửa đổi

High School DxD: Tập 6 Life 4

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
=='''Life 4 : Tớ yêu cậu'''==
+
=='''Life 4 : Tớ yêu cậu ise '''==
 
<br style="clear: both;" />
 
<br style="clear: both;" />
 
Cuối cùng thì cả nhóm cũng đến được nơi sâu nhất của khu điện thờ…
 
Cuối cùng thì cả nhóm cũng đến được nơi sâu nhất của khu điện thờ…
  Đang tải biên tập