FANDOM


Minh họa Tập 5Sửa đổi

Minh họa Đặc biệt - Drama CD Đính kèmSửa đổi


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lời bạt♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 5 - Mở đầu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.