Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 81: Dòng 81:
 
Tỏ ra ngạc nhiên, cậu hỏi họ về chuyện đó. Có vẻ như nghi thức triệu hồi có một chức năng tạo kèm, nên cậu có thể hiểu chính xác ngôn ngữ của bên này. Nhưng cái này chỉ giới hạn ở mức nghe và nói. Cậu chẳng thể đọc hay viết nếu không học lại ngôn ngữ này.
 
Tỏ ra ngạc nhiên, cậu hỏi họ về chuyện đó. Có vẻ như nghi thức triệu hồi có một chức năng tạo kèm, nên cậu có thể hiểu chính xác ngôn ngữ của bên này. Nhưng cái này chỉ giới hạn ở mức nghe và nói. Cậu chẳng thể đọc hay viết nếu không học lại ngôn ngữ này.
   
Nhân tiện, ngôn ngữ mà họ hiện đang dùng được gọi là “Ngôn ngữ Giao thương Đại lục”. Một thứ ngôn ngữ phổ biến được toàn cư dân của Lục địa Zoysalight sử dụng. Và cậu cũng có thể nói khác đi bằng cách dùng tiếng Nhật của mình nữa. Về cảm giác thì, cái này giống cách mà một người dùng hai ngôn ngữ khác nhau mà họ từng học, một cách riêng biệt.
+
Nhân tiện, ngôn ngữ mà họ hiện đang dùng được gọi là “Ngôn ngữ Giao thương Đại lục”. Một thứ ngôn ngữ phổ biến được toàn cư dân của Lục địa Zoysalight sử dụng. Và cậu cũng có thể nói khác đi bằng cách dùng tiếng Nhật của mình nữa. Về cảm giác thì, cái này giống cách mà một người dùng hai ngôn ngữ khác nhau mà họ từng họ, một cách riêng biệt.
   
 
“….Nếu đã làm tới đó rồi thì… sao không làm cho có thể đọc với viết luôn….”
 
“….Nếu đã làm tới đó rồi thì… sao không làm cho có thể đọc với viết luôn….”

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)