Sonako Light Novel

Sửa đổi

Holy Maiden Chương 7

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 81: Dòng 81:
 
Tỏ ra ngạc nhiên, cậu hỏi họ về chuyện đó. Có vẻ như nghi thức triệu hồi có một chức năng tạo kèm, nên cậu có thể hiểu chính xác ngôn ngữ của bên này. Nhưng cái này chỉ giới hạn ở mức nghe và nói. Cậu chẳng thể đọc hay viết nếu không học lại ngôn ngữ này.
 
Tỏ ra ngạc nhiên, cậu hỏi họ về chuyện đó. Có vẻ như nghi thức triệu hồi có một chức năng tạo kèm, nên cậu có thể hiểu chính xác ngôn ngữ của bên này. Nhưng cái này chỉ giới hạn ở mức nghe và nói. Cậu chẳng thể đọc hay viết nếu không học lại ngôn ngữ này.
   
Nhân tiện, ngôn ngữ mà họ hiện đang dùng được gọi là “Ngôn ngữ Giao thương Đại lục”. Một thứ ngôn ngữ phổ biến được toàn cư dân của Lục địa Zoysalight sử dụng. Và cậu cũng có thể nói khác đi bằng cách dùng tiếng Nhật của mình nữa. Về cảm giác thì, cái này giống cách mà một người dùng hai ngôn ngữ khác nhau mà họ từng học, một cách riêng biệt.
+
Nhân tiện, ngôn ngữ mà họ hiện đang dùng được gọi là “Ngôn ngữ Giao thương Đại lục”. Một thứ ngôn ngữ phổ biến được toàn cư dân của Lục địa Zoysalight sử dụng. Và cậu cũng có thể nói khác đi bằng cách dùng tiếng Nhật của mình nữa. Về cảm giác thì, cái này giống cách mà một người dùng hai ngôn ngữ khác nhau mà họ từng họ, một cách riêng biệt.
   
 
“….Nếu đã làm tới đó rồi thì… sao không làm cho có thể đọc với viết luôn….”
 
“….Nếu đã làm tới đó rồi thì… sao không làm cho có thể đọc với viết luôn….”
  Đang tải biên tập