Sonako Light Novel

Sửa đổi

Isekai Maou to Shoukan Shoujo Dorei Majutsu

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 32: Dòng 32:
   
 
<center>
 
<center>
Bạn đánh giá bộ truyện này thế nào ?
+
<p style="font-size:18px;color:#EF221F;text-shadow:0px 0px 4px #EF221F;">Bạn đánh giá bộ truyện này thế nào ?</p>
  +
 
</center>
 
</center>
 
{{Rating|IseMaou!}}
 
{{Rating|IseMaou!}}
  Đang tải biên tập