Sonako Light Novel

Sửa đổi

Isekai Maou to Shoukan Shoujo Dorei Majutsu

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 71: Dòng 71:
 
*[[Isekai_Maou_Tập_2_Side_Story_1|Chuyện bên lề 1]]
 
*[[Isekai_Maou_Tập_2_Side_Story_1|Chuyện bên lề 1]]
 
*[[Isekai_Maou_Tập_2_ Chương_2 |Chương 2: Bằng mọi giá phải ngăn chặn cuộc chiến này]]
 
*[[Isekai_Maou_Tập_2_ Chương_2 |Chương 2: Bằng mọi giá phải ngăn chặn cuộc chiến này]]
*[[Isekai_Maou_Tập_2_Side_Story_2|Chuyện bên lề 2]]
+
[[Isekai_Maou_Tập_2_Side_Story_2|Chuyện bên lề 2]]
 
*[[Isekai_Maou_Tập_2_ Chương_3 |Chương 3: ]]
 
*[[Isekai_Maou_Tập_2_ Chương_3 |Chương 3: ]]
 
*[[Isekai_Maou_Tập_2_Kết_Thúc|Chương kết]]
 
*[[Isekai_Maou_Tập_2_Kết_Thúc|Chương kết]]
  Đang tải biên tập