Sonako Light Novel

Sửa đổi

Isekai shihai no sukiruteika:Phần 25

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 71: Dòng 71:
 
“Konoe……Yuuto…”
 
“Konoe……Yuuto…”
   
Sylphia lặp lại tên cậu để đảm bảo cô nhớ đúng.
+
Sylpjia lặp lại tên cậu để đảm bảo cô nhớ đúng.
   
 
“Cậu là người khôn ngoan đấy. Tôi thích tính cách của cậu. Nếu là cậu… tôi sẽ không bận lòng làm việc như nô lệ cho cậu đâu.”
 
“Cậu là người khôn ngoan đấy. Tôi thích tính cách của cậu. Nếu là cậu… tôi sẽ không bận lòng làm việc như nô lệ cho cậu đâu.”
  Đang tải biên tập