Sonako Light Novel

Sửa đổi

Isekai shihai no sukiruteika:Phần 53

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 71: Dòng 71:
 
(Ông ta có… 4 đặc kĩ!?)
 
(Ông ta có… 4 đặc kĩ!?)
   
Yuuto chưa từng thấy người nào khác có nhiều hơn một đặc kĩ. Ngay từ đầu, đã là hiếm có cho con người có một đặc kĩ. Người ta nói rằng xác xuất để một con người có một đặc kĩ là 1 trên 100. Nên chưa hề có người nào lại có 4 đặc kĩ. Ngoài ra, Quỷ nhãn là hiếm nhất vượt trên các khả năng mạnh mẽ nhất.
+
Yuuto chưa từng thấy người nào khác có nhiều hơn một đặc kĩ. Ngay từ đầu, đã là hiếm có cho con người có một đặc kĩ. Người ta nói rằng xác xuất để một con người có một đặc kĩ là 1 trên 100. Nên chưa hề có người nào lại có 4 đặc kĩ. Ngoài ra, Quĩ nhãn là hiếm nhất vượt trên các khả năng mạnh mẽ nhất.
   
 
“?Chủ nhân, có gì vậy?”
 
“?Chủ nhân, có gì vậy?”
Dòng 77: Dòng 77:
 
“….À, không. Không có gì hết.”
 
“….À, không. Không có gì hết.”
   
Chắn hẳn Quỷ - Ma cà rồng mà cậu đánh nhau cũng là cùng loại, cậu có thể đoán được thông tin từ khi mà cậu thu được Quỷ nhãn. Yuuto đang tìm kiếm Quỷ. Lý do bởi vì cậu tìm thấy từ Sylphia rằng Quỷ là một người biết về manh mối quay về thế giới cũ của cậu.
+
Chắn hẳn Quỉ - Ma cà rồng mà cậu đánh nhau cũng là cùng loại, cậu có thể đoán được thông tin từ khi mà cậu thu được Quỉ nhãn. Yuuto đang tìm kiếm Quỉ. Lý do bởi vì cậu tìm thấy từ Sylphia rằng Quỉ là một người biết về manh mối quay về thế giới cũ của cậu.
   
 
(…Làm gì đây? Mình có nên đánh nhau ở nơi này không?)
 
(…Làm gì đây? Mình có nên đánh nhau ở nơi này không?)
Dòng 91: Dòng 91:
 
|}
 
|}
   
Cậu đang đeo món trang bị ưa thích mà cậu thu được từ gần đây. Với cái này, cậu có thể dùng Quỷ nhãn của cậu mà không để bên kia dùng cái của họ. Cậu rùng mình khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến nếu cậu không lấy vào tay Vòng cổ này.
+
Cậu đang đeo món trang bị ưa thích mà cậu thu được từ gần đây. Với cái này, cậu có thể dùng Quỉ nhãn của cậu mà không để bên kia dùng cái của họ. Cậu rùng mình khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến nếu cậu không lấy vào tay Vòng cổ này.
   
 
Cuối cùng, Yuuto quyết định gác lại trận đấu với Lucifer. Mặc dù vùng này thì không có kết nối, nó vẫn là phần của thành phố. Nếu cậu bắt đầu một trận đấu, nhiều người vô tội sẽ vướng vào. Và hơn nữa, Yuuto hiện thời đang đi kèm với Spica và Sylphia. Yuuto đang tìm manh mối về lại thế giới cũ, nhưng nó không phải là ưu tiên cao nếu cậu đặt bạn bè vào nguy hiểm.
 
Cuối cùng, Yuuto quyết định gác lại trận đấu với Lucifer. Mặc dù vùng này thì không có kết nối, nó vẫn là phần của thành phố. Nếu cậu bắt đầu một trận đấu, nhiều người vô tội sẽ vướng vào. Và hơn nữa, Yuuto hiện thời đang đi kèm với Spica và Sylphia. Yuuto đang tìm manh mối về lại thế giới cũ, nhưng nó không phải là ưu tiên cao nếu cậu đặt bạn bè vào nguy hiểm.
Dòng 99: Dòng 99:
 
--o0o0o--
 
--o0o0o--
   
Thất Tử Tội được hình thành từ 7 con quỷ là huyền thoại những kẻ mạnh nhất. Kiêu Ngạo, Tham Lam, Ghen Tỵ, Thù Hận, Háu Ăn, Dâm Dục, Biếng Nhác làm nên Thất Tử Tội. Lucifer là hiện thân của Kiêu Ngạo, và điều khiển một nhóm gần 100 thuộc hạ mạnh mẽ.
+
Thất Tử Tội được hình thành từ 7 con quỉ là huyền thoại những kẻ mạnh nhất. Kiêu Ngạo, Tham Lam, Ghen Tỵ, Thù Hận, Háu Ăn, Dâm Dục, Biếng Nhác làm nên Thất Tử Tội. Lucifer là hiện thân của Kiêu Ngạo, và điều khiển một nhóm gần 100 thuộc hạ mạnh mẽ.
   
 
“Chuyện gì vậy? Tinh thần người hôm nay trông có vẻ tốt đấy?”
 
“Chuyện gì vậy? Tinh thần người hôm nay trông có vẻ tốt đấy?”
Dòng 115: Dòng 115:
 
“À, đừng nói vậy. Chúng ta đến đây đâu phải bắt đầu cuộc chiến tình yêu đúng nhỉ?”
 
“À, đừng nói vậy. Chúng ta đến đây đâu phải bắt đầu cuộc chiến tình yêu đúng nhỉ?”
   
“Đúng vậy. Chúng ta tới đây để tìm kiếm một thứ. Cha Belphegor….”
+
“Đúng vậy. Chúng ta tới đây để tìm kiếm một thứ. Cha của Belphegor….”
   
Belphegor, là con quỷ hiện thân Biếng Nhác.
+
Belphegor, là con quỉ hiện thân Biếng Nhác.
   
 
“Tốt, chúng ta phải mắng hắn ngay. Tên lười đó phải ngừng điều hành nhóm hắn và lũng đoạn [Ma thạch Triệu hồi]. Bởi vì lỗi của hắn, mà ma cà rồng Guiche Bellstein đã trốn chạy.”
 
“Tốt, chúng ta phải mắng hắn ngay. Tên lười đó phải ngừng điều hành nhóm hắn và lũng đoạn [Ma thạch Triệu hồi]. Bởi vì lỗi của hắn, mà ma cà rồng Guiche Bellstein đã trốn chạy.”
  Đang tải biên tập