Sonako Light Novel

Sửa đổi

Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 4

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 752: Dòng 752:
 
"Pierce, bộc hoả!"
 
"Pierce, bộc hoả!"
   
Nắm lấy cơ hội, Lisa khai hoả đặc kĩ của mình, pháo pozitron <ref>phần rất nhỏ của vật chất có điện tích dương và có cùng khối lượng với electron, là phản hạt của electron</ref>, từ đầu mũi thương. Đòn tấn công của cô đã trực tiếp đánh vào phần trên của Yggdrasil—gốc của những nhánh cây.
+
Nắm lấy cơ hội, Lisa khai hoả đặc kĩ của mình, pháo pozitron undefinedphần rất nhỏ của vật chất có điện tích dương và có cùng khối lượng với electron, là phản hạt của electron</ref>, từ đầu mũi thương. Đòn tấn công của cô đã trực tiếp đánh vào phần trên của Yggdrasil—gốc của những nhánh cây.
   
 
Bị cắt khỏi cơ thể chính, những nhánh cây lạ tức ngừng chuyển động và bắt đầu từ từ rơi xuống mặt đất.
 
Bị cắt khỏi cơ thể chính, những nhánh cây lạ tức ngừng chuyển động và bắt đầu từ từ rơi xuống mặt đất.
Dòng 1.343: Dòng 1.343:
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
==Chú thích==
 
==Chú thích==
<references />
+
<references/>
 
{{Juuou Mujin no Fafnir Nav}}
 
{{Juuou Mujin no Fafnir Nav}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  Đang tải biên tập