Sonako Light Novel

Sửa đổi

Kagerou Days vol 2: Headphone Actor III

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 114: Dòng 114:
   
 
== Nhân lực ==
 
== Nhân lực ==
Nhân lực chính: [https://www.facebook.com/anhthinguyen185 /anhthinguyen185][[Category:Kagerou Days]]<noinclude>{{Kagerou Nav}}</noinclude>
+
Nhân lực chính: [https://www.facebook.com/anhthinguyen185 /anhthinguyen185][[Category:Kagerou Days]]
  Đang tải biên tập