Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 59: Dòng 59:
   
   
『...Đúng như tôi nghĩ, mọi thứ đã... quá muộn rồi. Mặc dù nơi đây- mặc dù đây là nơi duy nhất có thể nói với cậu ấy...!』
+
<span style="color:rgb(136,136,136);font-family:MSゴシック;line-height:20px;text-align:justify;"></span>...Đúng như tôi nghĩ, mọi thứ đã... quá muộn rồi. Mặc dù nơi đây- mặc dù đây là nơi duy nhất có thể nói với cậu ấy...!<span style="color:rgb(136,136,136);font-family:MSゴシック;line-height:20px;text-align:justify;"></span>
   
   
Dòng 67: Dòng 67:
   
   
『Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc! Mọi thứ... Tất cả mọi thứ-...!!』
+
<span style="color:rgb(136,136,136);font-family:MSゴシック;line-height:20px;text-align:justify;"></span>Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc! Mọi thứ... Tất cả mọi thứ-...!!<span style="color:rgb(136,136,136);font-family:MSゴシック;line-height:20px;text-align:justify;"></span>
   
   
Dòng 79: Dòng 79:
   
   
『Nếu như... thế giới này như vậy, thì thà cứ --!』
+
<span style="color:rgb(136,136,136);font-family:MSゴシック;line-height:20px;text-align:justify;"></span>Nếu như... thế giới này như vậy, thì thà cứ --!<span style="color:rgb(136,136,136);font-family:MSゴシック;line-height:20px;text-align:justify;"></span>
   
   
Dòng 111: Dòng 111:
   
   
<center>[[File:Ending_01_KH.png|center]]</center>
+
<p style="text-align:center;">[[File:Ending_01_KH.png|center]]</p>
   
 
== Nhân lực ==
 
== Nhân lực ==

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)