Sonako Light Novel

Sửa đổi

Kokoro Connect:Tập 2 Lời bạt

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 5: Dòng 5:
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
[[Image: Koko 2 00325-1-.jpg|center|600px]]
 
[[Image: Koko 2 00325-1-.jpg|center|600px]]
 
<noinclude>{{Kokoro Nav}}</noinclude>
 
 
[[Category:Kokoro Connect]]
 
[[Category:Kokoro Connect]]
  Đang tải biên tập