Sonako Light Novel

Sửa đổi

Konjiki no Wordmaster Chương 240

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 4: Dòng 4:
   
 
Edit: Katori
 
Edit: Katori
<hr/>
+
</hr>
   
 
“Uu~ dù tôi đã đi rất lâu để tìm một ngôi nhà tuyệt vời như vậy, mu~”
 
“Uu~ dù tôi đã đi rất lâu để tìm một ngôi nhà tuyệt vời như vậy, mu~”
  Đang tải biên tập