Sonako Light Novel

Sửa đổi

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!

1
 • Chú ý: bạn đang sửa một phiên bản cũ. Nếu bạn lưu, các sửa đổi trên các phiên bản mới hơn sẽ bị mất.
  Đang tải biên tập
 • Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!
 • Teaser
 • Action
 • Ecchi
 • Fantasy
 • Harem
 • Martial Arts
 • Romance
 • School Life
 • Seinen