Thẻ: rte-source
Thẻ: rte-source
Dòng 16: Dòng 16:
 
===Kuroki Eiyuu no One Turn Kill! Vol 01===
 
===Kuroki Eiyuu no One Turn Kill! Vol 01===
   
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Hình Minh Họa|Hình Minh Họa}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Hình Minh Họa|Hình Minh Họa}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Mở Đầu|Mở Đầu}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Mở Đầu|Mở Đầu}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 1|Chương 1 : Cô Gái Mạnh Nhất Học Viện và Chàng Trai Mạnh Nhất Thế Giới}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 1|Chương 1 : Cô Gái Mạnh Nhất Học Viện và Chàng Trai Mạnh Nhất Thế Giới}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 2|Chương 2 : Một Thế Giới Bất Biến}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 2|Chương 2 : Một Thế Giới Bất Biến]]
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 3|Chương 3 : Ma Nữ Xinh Đẹp}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 3|Chương 3 : Ma Nữ Xinh Đẹp}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 4|Chương 4 : Trò Chơi Đuổi Bắt}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 4|Chương 4 : Trò Chơi Đuổi Bắt}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 5|Chương 5 : Những Cánh Hoa Tuyết trên Bầu Trời Mùa Đông}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 5|Chương 5 : Những Cánh Hoa Tuyết trên Bầu Trời Mùa Đông}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 6|Chương 6 : Nơi Sâu Nhất Học Viện Thánh Xuân}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 6|Chương 6 : Nơi Sâu Nhất Học Viện Thánh Xuân}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 7|Chương 7 : Hắc Ma Nữ Tai Họa}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 7|Chương 7 : Hắc Ma Nữ Tai Họa}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 8|Chương 8 : Mạnh Nhất Thế Giới}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 8|Chương 8 : Mạnh Nhất Thế Giới}}
*{{#NewWindowLink:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương Kết|Chương Kết}}
+
*[[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương Kết|Chương Kết}}
 
==5.Nhân sự==
 
==5.Nhân sự==
 
==6.Tổng quan series==
 
==6.Tổng quan series==

Phiên bản lúc 05:28, ngày 18 tháng 2 năm 2016

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!


A1.jpg

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill! ( 黒き英雄の一撃無双 < ワンターンキル > ) là một light novel được viết bởi Nozomi Kota và được minh họa bởi Yuunag.

1. Tóm tắt cốt truyện

Kudoin Yukiha ma pháp sư mạnh nhất của học viện Thánh Xuân – là nơi chuyên đào tạo các ma pháp sư để chống lại ma tộc. Trong khi đang thực hiện một nhiệm vụ thì nàng bị hắc long phục kích. Yukiha dùng hết ma lực tất công hắc long nhưng cũng ko thể gây một chút tổn thương cho hắc long. Đang lúc nguy hiểm thì bống nhiên hắn xuất hiện, dùng phồng tôm quyền một kích đánh bại rồng....

2. Lịch sử cập nhật

3. Đăng ký

4. Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill! Vol 01

 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Hình Minh Họa|Hình Minh Họa}}
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Mở Đầu|Mở Đầu}}
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 1|Chương 1 : Cô Gái Mạnh Nhất Học Viện và Chàng Trai Mạnh Nhất Thế Giới}}
 • Chương 2 : Một Thế Giới Bất Biến
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 3|Chương 3 : Ma Nữ Xinh Đẹp}}
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 4|Chương 4 : Trò Chơi Đuổi Bắt}}
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 5|Chương 5 : Những Cánh Hoa Tuyết trên Bầu Trời Mùa Đông}}
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 6|Chương 6 : Nơi Sâu Nhất Học Viện Thánh Xuân}}
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 7|Chương 7 : Hắc Ma Nữ Tai Họa}}
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 8|Chương 8 : Mạnh Nhất Thế Giới}}
 • [[Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương Kết|Chương Kết}}

5.Nhân sự

6.Tổng quan series

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.