Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!


A1.jpg

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill! ( 黒き英雄の一撃無双 < ワンターンキル > ) là một light novel được viết bởi Nozomi Kota và được minh họa bởi Yuunag.

1. Tóm tắt cốt truyện

Kudoin Yukiha ma pháp sư mạnh nhất của học viện Thánh Xuân – là nơi chuyên đào tạo các ma pháp sư để chống lại ma tộc. Trong khi đang thực hiện một nhiệm vụ thì nàng bị hắc long phục kích. Yukiha dùng hết ma lực tất công hắc long nhưng cũng ko thể gây một chút tổn thương cho hắc long. Đang lúc nguy hiểm thì bống nhiên hắn xuất hiện, dùng phồng tôm quyền một kích đánh bại rồng....

2. Lịch sử cập nhật

3. Đăng ký

4. Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill! Vol 01

Minh họa

Mở đầu

Chương 01 (chưa edit - 15%)

5.Nhân sự

6.Tổng quan series

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.