Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
<strong>Giới thiệu nhân vật</strong>
 
 
<strong>Asagami Iuli</strong> Học sinh chuyển trường, ma pháp sư 『D cấp 』
 
(cấp thấp nhất). Khi em gái của hắn gặp nguy hiểm, hắn đã thức tỉnh được <s>siscon</s> cực đại sức mạnh. có thể nói là
 
người mạnh nhất thế giới.
 
 
<strong>Asagami Seria</strong> em gái của Iuli, cùng với Iuli chuyển
 
vào học viện Thánh Xuân. Ngưỡng mộ anh trai.
 
 
<strong>Kudoin Yukiha</strong> ma pháp sư mạnh nhất học viện Thánh
 
Xuân. Ma pháp sư A cấp Đặc biệt cố chấp nóng ý, kỳ vọng được gia nhập vào kỵ sĩ
 
đoàn.
 
 
<strong>Lucia · von · Elde · Fern</strong>【buồn chán với ma giới 】 nên đến sống trong thế giới loài người. Chủng
 
tộc ma nữ (là ma tộc mạnh nhất. Ma nữ > Ma cà rồng > rồng > .....>
 
nhân loại).
 
 
<strong>Tsuji Yashiro</strong> cùng tham gia thi lại với Iuli. Nhưng
 
thực chất mưu đồ của cô là...
 
 
 
<strong>Chương 1: Thiếu nữ mạnh nhất học viện và thiếu niên mạnh nhất thế giới</strong>
 
<strong>Chương 1: Thiếu nữ mạnh nhất học viện và thiếu niên mạnh nhất thế giới</strong>
   

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)