Sonako Light Novel

Sửa đổi

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill! Vol 01.Chương 01

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 310: Dòng 310:
 
Kết quả này vô cùng bất hợp lý, hoàn toàn trái với thông thường.
 
Kết quả này vô cùng bất hợp lý, hoàn toàn trái với thông thường.
 
[[Category:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!]]
 
[[Category:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!]]
 
<noinclude>
 
{{OTKNav}}
 
</noinclude>
 
  Đang tải biên tập