Sonako Light Novel

Sửa đổi

Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 3

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 261: Dòng 261:
 
“Hình như là cô gái này muốn dạo chơi ở Nhân Giới.”
 
“Hình như là cô gái này muốn dạo chơi ở Nhân Giới.”
 
[[Category:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!]]
 
[[Category:Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!]]
 
<noinclude>
 
{{OTKNav}}
 
</noinclude>
 
  Đang tải biên tập