Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
 
<gallery orientation="square">
 
<gallery orientation="square">
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 1.jpg|Miêu Miêu
+
kusu1.jpg|Miêu Miêu
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 2.jpg|Hiền phi Lê Hoa
+
hb.jpg|Hiền phi Lê Hoa
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 3.jpg|Hồng Nương - Nhâm Thị - Quý phi Ngọc Diệp
+
hc.jpg|Hồng Nương - Nhâm Thị - Quý phi Ngọc Diệp
  +
hd.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 4.jpg
 
  +
he.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 5.png
 
  +
hf.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color Content.jpg
 
  +
hg.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 011.jpg
 
  +
hh.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 079.jpg
 
  +
hi.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 125.jpg
 
  +
hj.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 151.jpg
 
  +
hk.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 165.jpg
 
  +
hl.jpg
Kusuriya no Hitorigoto V1 193.jpg
 
Kusuriya no Hitorigoto V1 225.jpg
 
Kusuriya no Hitorigoto V1 249.jpg
 
 
</gallery><noinclude>
 
</gallery><noinclude>
 
[[Category:Minh họa]]</noinclude>
{{Auto Nav}}
 
[[Category:Minh họa]]
 
 
[[Category:Kusuriya no Hitorigoto]]
 
[[Category:Kusuriya no Hitorigoto]]
</noinclude>
 

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)