(Thêm danh mục ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
(Chèn quá đà :'))
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
<gallery orientation="square">
 
<gallery orientation="square">
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 1.jpg|Miêu Miêu
kusu1.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 2.jpg|Hiền phi Lê Hoa
hb.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 3.jpg|Hồng Nương - Nhâm Thị - Quý phi Ngọc Diệp
hc.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 4.jpg
hd.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 5.png
he.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color Content.jpg
hf.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 011.jpg
hg.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 079.jpg
hh.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 125.jpg
hi.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 151.jpg
hj.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 165.jpg
hk.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 193.jpg
hl.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 225.jpg
</gallery>
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 249.jpg
<noinclude>[[Category:Minh họa]]</noinclude>
 
 
</gallery><noinclude>
  +
{{Auto Nav}}
 
[[Category:Minh họa]]
 
[[Category:Kusuriya no Hitorigoto]]
 
[[Category:Kusuriya no Hitorigoto]]
  +
</noinclude>

Bản hiện tại lúc 13:01, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.