(Thay ảnh có chất lượng cao hơn!)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Dòng 1: Dòng 1:
 
<gallery orientation="square">
 
<gallery orientation="square">
kusu1.jpg|Miêu Miêu
+
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 1.jpg|Miêu Miêu
hb.jpg|Hiền phi Lê Hoa
+
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 2.jpg|Hiền phi Lê Hoa
hc.jpg|Hồng Nương - Nhâm Thị - Quý phi Ngọc Diệp
+
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 3.jpg|Hồng Nương - Nhâm Thị - Quý phi Ngọc Diệp
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 4.jpg
hd.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color 5.png
he.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 Color Content.jpg
hf.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 011.jpg
hg.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 079.jpg
hh.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 125.jpg
hi.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 151.jpg
hj.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 165.jpg
hk.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 193.jpg
hl.jpg
 
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 225.jpg
  +
Kusuriya no Hitorigoto V1 249.jpg
 
</gallery><noinclude>
 
</gallery><noinclude>
  +
{{Auto Nav}}
[[Category:Minh họa]]</noinclude>
+
[[Category:Minh họa]]
 
[[Category:Kusuriya no Hitorigoto]]
 
[[Category:Kusuriya no Hitorigoto]]
  +
</noinclude>

Phiên bản lúc 12:36, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.