A[sửa | sửa mã nguồn]

Anh Quốc (England): Nắm giữ Phù Du Đảo, không chi phối Đại Danh hay lãnh thổ nào của Cực Đông

ATELL: Đơn vị nhỏ nhất của Lưu Thể, được sử dụng trong Thuật Thức.

B[sửa | sửa mã nguồn]

Bài Khí: Lưu Thể cần thiết cho một người tồn tại trong 1 giờ (=3600 ATELL), là đơn vị chuyển đổi ATELL tiêu thụ trong Thuật Thức.

C[sửa | sửa mã nguồn]

Cựu Phái (Công Giáo): Phái chủ của Tsirhc, tồn tại từ lâu đời.

Cải Phái (Tin Lành): Lưu phái mới của Tsirhc, ly khai khỏi Cựu Phái hủ bại và đổi mới cho hợp với thời đại.

Chiến Tranh Thống Nhất Trọng Tấu: Cuộc loạn chiến giữa cư dân Trọng Tấu Thế Giới với cư dân thế giới hiện thực, nổ ra khi Trọng Tấu Thế Giới vừa sụp đổ. Kết quả là phe Trọng Tấu Thế Giới giành thắng lợi, Thần Châu tạm thời bị chi phối.

Cực Đông: Sau Chiến Tranh Thống Nhất Trọng Tấu, Thần Châu bị gọi bằng cái tên này

D[sửa | sửa mã nguồn]

Đại Diễn: Dâng những vật thần linh thích để đổi lấy việc sử dụng bài khí nhằm phát động Thuật Thức.

Đại Tội Võ Trang: Vũ khí hủy diệt hàng loạt, được chế tác dựa theo các đại tội của con người.

Địa Mạch: Các dòng chảy có chứa Lưu Thể cấu thành nên không gian.

G[sửa | sửa mã nguồn]

Giáo Đạo Viện: Tức cơ quan trường học và là cơ quan đầu não về chính trị và quân sự, bao gồm nhiều phân hiệu khác nhau.

Giáo Tắc Pháp: Bộ luật cơ bản giữa các Giáo Đạo Viện do Thánh Liên đặt ra

Giáo Phổ: Cơ quan, đoàn thể chịu trách nhiệm truyền dạy về Thánh Phổ và Thần Linh (giống như giáo hội hiện nay)

H[sửa | sửa mã nguồn]

Hexagon Française: Gia Tộc Mouri+Pháp.

Hoàng Đế: Thần Cách Giả ngự tại kinh đô, chuyên chế ngự địa mạch bằng Thần Khí, không can dự vào chuyện thế tục.

Hội Học Sinh: Tổ chức điều hành nội vụ và ngoại vụ của mỗi Giáo Đạo Viện.

Hội Nghị Westphalia: Hội nghị hòa bình của Chiến Tranh 30 năm.

I[sửa | sửa mã nguồn]

IZUMO (Tập Đoàn Công Nghiệp IZUMO): Tập đoàn công nghiệp lớn nhất Cực Đông. Đứng đầu các đền thờ Thần Đạo ở Cực Đông. Là nơi chịu trách nhiệm xây dựng Musashi.

J[sửa | sửa mã nguồn]

Jud. (Judge, Judgement): Được sử dụng bởi các tội nhân, nó có nghĩa "Vâng" hoặc "Rõ".

K[sửa | sửa mã nguồn]

K.P.A. Italia: Bao gồm Liên Hiệp các Quốc Gia vùng Aki (Hiroshima) + Liên Hiệp Đô Thị Italia.

Khung Hiển Thị: Thiết bị Thuật Thức căn bản của mỗi Giáo Phổ.

L[sửa | sửa mã nguồn]

Lưu Thể: Yếu tố cấu thành không gian, thuộc loại Dung Hòa Mâu Thuẫn

Lò Địa Mạch: Loại lò dùng để chiết xuất và tinh chế Lưu Thể từ Địa Mạch. Do bất ổn định, dễ sinh dị biến trong địa mạch dẫn đến gây nổ và hủy diệt trong phạm vi nhiều cây số nên giáo phổ Tsirhc cấm sử dụng.

Lò Lưu Thể: Lò dùng để chiết xuất và tinh chế Lưu Thể từ không gian. Xuất lực của lò này yếu hơn lò địa mạch nhưng tương đối an toàn.

Lưu Thể Khu Động Khí: Khí cụ sử dụng lực biến dị không gian của Lưu Thể với tác dụng biến đổi tùy theo dấu ấn bên trong.

Liên Hiệp Tổng Trưởng: Tổ chức điều phối và chỉ huy cảnh binh cũng như giữ gìn trật tự của mỗi Giáo Đạo Viện, do Tổng Trưởng đứng đầu.

M[sửa | sửa mã nguồn]

Ma Thuật: Thuật thức dân gian hiện đang bị khủng bố dữ dội ở Châu Âu

Mạt Thế: Năm 1648, năm mà mô tả lịch sử trong Thánh Phổ bị ngừng lại

Maus (Tấu Cẩu): Thiết bị hình linh thú dùng làm vật trung gian giữa tấu giả và giáo phổ Thần đạo. Các giáo phổ khác cũng gọi là tẩu cẩu.

Mikawa: Nằm giữa Ấn Độ và Trung Đông, vốn được lập ra để cai quản Cực Đông và được Thánh Liên công nhận quyền tự trị đặc biệt với tư cách là tô giới của Cực Đông, là đồng minh với P.A.ODA, và vì P.A. ODA đã nửa li khai khỏi Thánh Liên, nên nó hiện đang trong tình trạng nửa cô lập với cả Thánh Liên lẫn P.A.ODA.

Musashi: Đội Tàu Hàng Không Đô Thị, lãnh thổ độc lập duy nhất của Cực Đông.

M.H.R.R: Gia Tộc Hashiba + Đế Quốc La Mã Thần Thánh

Murasai: Phái phát sinh sau, theo một Thánh Phổ khác, tách biệt khỏi Tsirhc (phiên bản Hồi Giáo trong KsnH)

N[sửa | sửa mã nguồn]

Ngoại Nhiên Bài Khí: Bài Khí được tích lũy bên ngoài bản thân, chẳng hạn như Nhiên Liệu Lưu Thể.

Nội Nhiên Bài Khí: Bài khí tích tụ sẵn bên trong cơ thể.

Nhiên Liệu Lưu Thể: Lưu Thể được tinh chế làm nhiên liệu, dùng cho Ngoại Nhiên Bài Khí hoặc Lưu Thể Khu Động Khí.

P[sửa | sửa mã nguồn]

P.A. ODA: Gia Tộc Oda + Osman.

Phụng Nạp: Nộp Nội Nhiên Bài Khí hay lễ vật vừa ý thần linh

S[sửa | sửa mã nguồn]

Soviet Russia: Gia Tộc Uesugi + Nga.

Q[sửa | sửa mã nguồn]

Qing-Takeda: Gia Tộc Takeda + Trung Hoa

T[sửa | sửa mã nguồn]

Tes. (Testament): Giống "Vâng" hoặc "Rõ"

Thánh Phổ: Quyển sách ghi chép lịch sử thời Tiền Địa Cầu

Thánh Phổ Ký Thuật: Theo như cơ năng của Thánh Phổ, lịch sử thế giới thời Tiền Địa Cầu sẽ được tự động cập nhật cho tới 100 năm tiếp theo. Tuy nhiên việc cập nhật này đã dừng lại với ghi chép cuối cùng là năm 1648.

Tái Lập Lịch Sử: Con người tái hiện Thánh Phổ Ký Thuật, duy trì tiến trình thế giới.

Tập Danh: Nhằm Tái Lập Lịch Sử, những nhân vật có đủ tư cách sẽ lấy tên theo các nhân vật trong lịch sử

Thánh Liên (Liên Minh Thánh Phổ): Là tổ chức với nhiệm vụ chủ đạo là Tái Lập Lịch Sử.

Thánh Phổ Hiển Trang: Vũ khí thánh phổ, mỗi quốc gia trong Thánh Liên có một chiếc (Chia làm 2 phiên bản: Novum (Tân Đại), Vetus (Cựu Đại), được chế tác dựa theo 7 đức hạnh của con người, trái ngược với 7 tội lỗi của Đại Tội Võ Trang)

Thần Cách Võ Trang: Vũ khí có năng lực đặc biệt, khác với vũ khí thông thường

Thuật Thức: Việc tạo ra các hiện tượng siêu nhiên trong không gian thông qua chuyển hóa Lưu Thể.

Thánh Thuật: Thuật thức hệ Tsirhc. Bên Cựu Phái thì theo Thánh Phổ hoặc những gì liên quan đến Thánh Giả, còn bên Cải Phái thì chỉ đạo sức mạnh từ mỗi Thánh Phổ

Thần Đạo: Giáo Phổ của Cực Đông, theo tín ngưỡng đa thần của Cực Đông và sử dụng Thần Tấu Thuật.

Tsirhc: Giáo Phổ đặt con của Chúa làm người đứng đầu và theo Thánh Phổ.

Thần Châu: Tên gọi cũ của Cực Đông

Trọng Tấu Thế Giới: Dị Không Gian, nơi từng đặt bản sao của Thần Châu, được duy trì bằng cách chế ngự địa mạch

Trọng Tấu Lãnh Thổ:Trong lúc Thần Châu bên Trọng Tấu Thế Giới rơi xuống và sụp đổ, một phần nơi này hợp nhất vào thế giới hiện thực rồi mang tên gọi này. Tốt Nghiệp: Các quốc gia trừ Cực Đông theo học chế vô kỳ hạn, còn ở Cực Đông thì học viên tốt nghiệp lúc 18 tuổi.

Tooshidouka (Bài hát qua đường): Bài đồng dao có nguồn gốc ở Cực Đông từ thời Edo.

Tres España: Oouchi + Tây Ban Nha. Sát nhập cả Bồ Đào Nha.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.