Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 30: Dòng 30:
 
“CÔNG CHÚA HIYUKI BÁCH THẮNG!!!!”
 
“CÔNG CHÚA HIYUKI BÁCH THẮNG!!!!”
   
“NGUYỆN DÂNG TÍNH MẠNG CHO CÔNG CHÚA HIYUKI!!!!”
+
“NGUYỆN D NG TÍNH MẠNG CHO CÔNG CHÚA HIYUKI!!!!”
   
 
Bọn quái vật đấm mạnh vào không khí. Chúng thét rền vang, cứ như sẽ xông ngay ra trận vậy.
 
Bọn quái vật đấm mạnh vào không khí. Chúng thét rền vang, cứ như sẽ xông ngay ra trận vậy.
Dòng 126: Dòng 126:
 
Tengai và Mikoto cùng vào thể thủ, và làm một vẻ mặt ‘Ta sẽ đánh mi tan xác tùy vào câu trả lời của ngươi’, vẻ mặt không lẫn vào đâu được.
 
Tengai và Mikoto cùng vào thể thủ, và làm một vẻ mặt ‘Ta sẽ đánh mi tan xác tùy vào câu trả lời của ngươi’, vẻ mặt không lẫn vào đâu được.
   
Dù họ không làm vậy thì tôi vẫn là người nắm quyền sinh sát pet trong tay. Hay nói một cách dễ hiểu là, nếu Tengai mà phà cái hơi thở khủng khiếp của anh ta ra, tôi sẽ lãnh một lượng sát thương kha khá, dù chỉ là dính miểng. Vậy nên tôi phải tìm cách ngăn anh ta lại.
+
Dù họ không làm vậy thì tôi vẫn là người nắm quyền sinh sát pet trong tay. Hay nói một cách dễ hiểu là, nếu Tengai mà phà cái hơi thở khủng khiếp của anh ta ra, tôi sẽ lãnh một lượng sát thương kha khá, dù chỉ là dính miểng. Vậy nên tôi phải tìm cách ngăn anh ta lại.
   
 
“Hoàn toàn không phải! Tôi sẽ không làm vậy đâu. Chỉ là tôi không thể chịu được chuyện bọn quý tộc lấy danh nghĩa trả thù cho hoàng tử để lừa người dân ra trận, vậy nên tôi muốn dạy cho chúng một bài học.”
 
“Hoàn toàn không phải! Tôi sẽ không làm vậy đâu. Chỉ là tôi không thể chịu được chuyện bọn quý tộc lấy danh nghĩa trả thù cho hoàng tử để lừa người dân ra trận, vậy nên tôi muốn dạy cho chúng một bài học.”
Dòng 132: Dòng 132:
 
Có vẻ như anh ta đã trả lời được một câu khá là ấn tượng. Nhưng từ sâu trong đôi mắt của anh ta, ý định muốn cứu người dân vẫn còn ẩn hiện.
 
Có vẻ như anh ta đã trả lời được một câu khá là ấn tượng. Nhưng từ sâu trong đôi mắt của anh ta, ý định muốn cứu người dân vẫn còn ẩn hiện.
   
Từ trong chiếc mặt nạ, tôi nhìn vào đôi mắt anh ta để tìm kiếm động cơ thật sự… nhưng tôi vẫn không hiểu cho lắm.
+
Từ trong chiến mặt nạ, tôi nhìn vào đôi mắt anh ta để tìm kiếm động cơ thật sự… nhưng tôi vẫn không hiểu cho lắm.
   
 
Hay vì cái mặt nạ này cản trở tầm nhìn của tôi? Hay tôi nghi ngờ nhầm anh ta?
 
Hay vì cái mặt nạ này cản trở tầm nhìn của tôi? Hay tôi nghi ngờ nhầm anh ta?
   
Tengai với Mikoto nhìn tôi như muốn hỏi: ‘Bọn thần nên làm với hắn đây ạ?’
+
Tengai với Mikoto nhìn tôi như muốn hỏi: ‘Bọn thần nên làm với với hắn đây ạ?’
   
 
“Thôi thì anh thích làm gì cũng được. Dù anh có làm gì đi nữa thì quân ta vẫn sẽ tấn công, vậy nên phải cẩn thận kẻo đánh nhầm đồng đội. Phải nhớ rằng sức mạnh của anh bị giảm đi một nửa vào ban ngày đó.”
 
“Thôi thì anh thích làm gì cũng được. Dù anh có làm gì đi nữa thì quân ta vẫn sẽ tấn công, vậy nên phải cẩn thận kẻo đánh nhầm đồng đội. Phải nhớ rằng sức mạnh của anh bị giảm đi một nửa vào ban ngày đó.”
Dòng 156: Dòng 156:
 
“Vâng. Đúng là thần đã lo bò trắng răng trước tầm nhìn xa trông rộng của công chúa.”
 
“Vâng. Đúng là thần đã lo bò trắng răng trước tầm nhìn xa trông rộng của công chúa.”
   
“Không phải đâu, sự lo lắng đó có ích lắm đấy.”
+
“Không phải đâu, sự lo lắng khó có ích lắm đấy.”
   
 
“Hả.... thần không xứng với lời khen của người đâu.”
 
“Hả.... thần không xứng với lời khen của người đâu.”

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)