Sonako Light Novel

Sửa đổi

Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-11

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 150: Dòng 150:
 
Tengai, trong hình dạng rồng, đưa cái đầu tới gần tôi và thì thầm hỏi. Tôi vỗ nhẹ vào mũi anh ta và trấn an.
 
Tengai, trong hình dạng rồng, đưa cái đầu tới gần tôi và thì thầm hỏi. Tôi vỗ nhẹ vào mũi anh ta và trấn an.
   
“Chờ tới khi hắn phản bội rồi tìm cách đối phó cũng chưa muộn. Với lại thì chuyện đó cũng khá vui đấy chứ.”
+
“Nếu tôi phản bội thì cũng vậy thôi. Với lại thì chuyện đó cũng khá vui đấy chứ.”
  +
  +
(“If I am betrayed, then that’s that. And still that thing in itself will still be an amusement.”)
   
 
Dù sao thì nếu hắn ta có phản bội tôi thì hắn ta cũng sẽ không chống đối trược tiếp.
 
Dù sao thì nếu hắn ta có phản bội tôi thì hắn ta cũng sẽ không chống đối trược tiếp.
  Đang tải biên tập