Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 150: Dòng 150:
 
Tengai, trong hình dạng rồng, đưa cái đầu tới gần tôi và thì thầm hỏi. Tôi vỗ nhẹ vào mũi anh ta và trấn an.
 
Tengai, trong hình dạng rồng, đưa cái đầu tới gần tôi và thì thầm hỏi. Tôi vỗ nhẹ vào mũi anh ta và trấn an.
   
“Chờ tới khi hắn phản bội rồi tìm cách đối phó cũng chưa muộn. Với lại thì chuyện đó cũng khá vui đấy chứ.”
+
“Nếu tôi phản bội thì cũng vậy thôi. Với lại thì chuyện đó cũng khá vui đấy chứ.”
  +
  +
(“If I am betrayed, then that’s that. And still that thing in itself will still be an amusement.”)
   
 
Dù sao thì nếu hắn ta có phản bội tôi thì hắn ta cũng sẽ không chống đối trược tiếp.
 
Dù sao thì nếu hắn ta có phản bội tôi thì hắn ta cũng sẽ không chống đối trược tiếp.

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)