Sonako Light Novel

Sửa đổi

Legendary Moonlight Sculptor Tập 17 Chương 5

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
== '''Tập 17, chương 5: Seoyoon tới thăm nhà''' ==
 
 
 
Cuộc sống thường ngày của chú gà Half Sauce Half Fried. (T/N: con gà trống tên Trứng Rán Lòng Đào đã-từng-là-của-Weed bị Seoyoon KS)
 
Cuộc sống thường ngày của chú gà Half Sauce Half Fried. (T/N: con gà trống tên Trứng Rán Lòng Đào đã-từng-là-của-Weed bị Seoyoon KS)
   
  Đang tải biên tập