FANDOM


  • bạn ơi, mình muốn dịch cùng bạn bộ Kyuuketsu Hime ấy để mình test vào Sonako luôn và cùng bạn làm luôn, bạn có đồng ý không? Nếu bạn đồng ý, cho mình biết mình cần dịch những chương nào nhé :)

    P/S: nhẹ tay khi chấm mình nhé :v. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ truyện dù có được vào Snk hay không.

      Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.