FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Krt Shu Krt Shu đã tạo ra luồng này 21:06, ngày 25 tháng 1 năm 2016
# 2 Golden Eggon Golden Eggon đã để lại hồi âm 22:07, ngày 25 tháng 1 năm 2016
# 3 Krt Shu Krt Shu đã để lại hồi âm 22:42, ngày 25 tháng 1 năm 2016
# 4 Mistykd Mistykd đã để lại hồi âm 23:58, ngày 25 tháng 1 năm 2016
# 5 Krt Shu Krt Shu đã để lại hồi âm 16:59, ngày 31 tháng 1 năm 2016
# 6 Jyunsui 100% Jyunsui 100% đã để lại hồi âm 19:33, ngày 31 tháng 1 năm 2016
# 7 Jyunsui 100% Jyunsui 100% đã để lại hồi âm 01:11, ngày 3 tháng 2 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.