FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Kurosame Yato Kurosame Yato đã tạo ra luồng này 14:09, ngày 27 tháng 3 năm 2016
# 2 Golden Eggon Golden Eggon đã để lại hồi âm 14:19, ngày 27 tháng 3 năm 2016
Golden Eggon Golden Eggon đã đóng luồng này 14:20, ngày 27 tháng 3 năm 2016
 Không còn gì để bàn luận :v :v :v
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.