FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Paradoxe Herz Paradoxe Herz đã tạo ra luồng này 20:57, ngày 10 tháng 4 năm 2016
# 2 SHIKI RYOUGI 123 SHIKI RYOUGI 123 đã để lại hồi âm 09:44, ngày 22 tháng 4 năm 2016
# 3 Paradoxe Herz Paradoxe Herz đã để lại hồi âm 21:30, ngày 22 tháng 4 năm 2016
Paradoxe Herz Paradoxe Herz đã sửa đổi #3 tin nhắn của Paradoxe Herz (khác) 21:31, ngày 22 tháng 4 năm 2016
# 4 SHIKI RYOUGI 123 SHIKI RYOUGI 123 đã để lại hồi âm 01:18, ngày 23 tháng 4 năm 2016
# 5 Paradoxe Herz Paradoxe Herz đã để lại hồi âm 10:00, ngày 23 tháng 4 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.