FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Matau132 Matau132 đã tạo ra luồng này 10:39, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 2 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 14:42, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 3 Matau132 Matau132 đã để lại hồi âm 14:54, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 4 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 14:58, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 5 Cừu xám Cừu xám đã để lại hồi âm 15:02, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 6 Matau132 Matau132 đã để lại hồi âm 15:04, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 7 Matau132 Matau132 đã để lại hồi âm 15:06, ngày 27 tháng 5 năm 2016
Matau132 Matau132 đã dời bỏ #6 hồi âm của Matau132 15:07, ngày 27 tháng 5 năm 2016
 mistake
# 8 Cừu xám Cừu xám đã để lại hồi âm 15:07, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 9 Cừu xám Cừu xám đã để lại hồi âm 15:14, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 10 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 15:15, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 11 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 15:17, ngày 27 tháng 5 năm 2016
# 12 Cừu xám Cừu xám đã để lại hồi âm 15:18, ngày 27 tháng 5 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.