FANDOM


 • Chào bạn.

  Liệu mình có thể được đăng pj Tilea do cậu dịch lên trang bbs.hako được không?

  Mình xin đảm bảo là sẽ giữ tên staff đầy đủ, và để rõ nguồn là sonako.

  Hy vọng được cậu chấp thuận.
  Xin cảm ơn.

    Đang tải biên tập
  • Được thôi, pj của mình được mang qua bbs.hako thì mình còn vui là đằng khác :3

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.