FANDOM


 • Xin phép nhờ Admin Maththunder gỡ hộ mình tất cả những chương của Mushoku Tensei từ tập 2 trở đi do chính mình dịch.

  Lý do: Mình không có thời gian để sang Sonako chỉnh sửa lại các chương đồng thời kiểm soát được những hành vi tự ý sửa chương như: e9c6193049.png

  Xin cảm ơn trước.

    Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.