FANDOM


 • cảm ơn bạn đã edit dùm, nhưng mấy trang của mình đâu rồi

    Đang tải biên tập
  • này sao trang của mình chuyển tiếp sang trang khác vậy

     Đang tải biên tập
  • Cái đó đâu liên quan tới việc edit của bạn Golden Eggon đâu, là do bạn tự sửa tên link ở trang chính project nên nó mới mất đấy chứ.

   Bạn trứng chỉ xoá category trong các chương truyện theo đúng quy chuẩn thôi mà.
   Ezgif-signature.gif
     Đang tải biên tập
  • vậy à bạn có thể sửa dùm mình được không mình không thạo cái này lắm

     Đang tải biên tập
  • Mình đã sửa lại rồi đấy.

   Nhân tiện bạn nên thêm một category chung cho project của bạn để dễ quản lý, và cái category này mới là thứ được thêm vào cuối mỗi chương. Do tên project bạn dài quá nên không thể bê nguyên xi làm tên category được, nên mình đề nghị tạo một cái tên là 'God and Cat' nhé. Nếu bạn đồng ý mình có thể tạo giùm rồi thêm vào các chương luôn cho.
   Ezgif-signature.gif
     Đang tải biên tập
  • Ok thank

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.