FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 HiKiTaNi HiKiTaNi đã tạo ra luồng này 17:44, ngày 22 tháng 7 năm 2016
# 2 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 113.185.28.23 đã để lại hồi âm 17:48, ngày 22 tháng 7 năm 2016
# 3 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 1.52.124.208 đã để lại hồi âm 01:16, ngày 23 tháng 7 năm 2016
# 4 Rido2 Rido2 đã để lại hồi âm 03:53, ngày 23 tháng 7 năm 2016
# 5 G-wind-SD G-wind-SD đã để lại hồi âm 06:06, ngày 23 tháng 7 năm 2016
# 6 Littlemummy Littlemummy đã để lại hồi âm 13:40, ngày 23 tháng 7 năm 2016
# 7 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 118.71.6.210 đã để lại hồi âm 14:07, ngày 23 tháng 7 năm 2016
# 8 HiKiTaNi HiKiTaNi đã để lại hồi âm 16:45, ngày 23 tháng 7 năm 2016
# 9 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 113.185.55.76 đã để lại hồi âm 17:15, ngày 23 tháng 7 năm 2016
# 10 SuperReaper SuperReaper đã để lại hồi âm 04:41, ngày 24 tháng 7 năm 2016
# 11 Icaruskun Icaruskun đã để lại hồi âm 05:45, ngày 24 tháng 7 năm 2016
# 12 Hajime The Demon King Hajime The Demon King đã để lại hồi âm 09:39, ngày 24 tháng 7 năm 2016
# 13 Iaman2404 Iaman2404 đã để lại hồi âm 11:16, ngày 24 tháng 7 năm 2016
# 14 Skaills Skaills đã để lại hồi âm 11:27, ngày 25 tháng 7 năm 2016
# 15 Littlemummy Littlemummy đã để lại hồi âm 14:53, ngày 25 tháng 7 năm 2016
# 16 HiKiTaNi HiKiTaNi đã để lại hồi âm 16:46, ngày 25 tháng 7 năm 2016
# 17 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 113.185.57.58 đã để lại hồi âm 16:52, ngày 25 tháng 7 năm 2016
# 18 Yuukikauto Yuukikauto đã để lại hồi âm 01:22, ngày 26 tháng 7 năm 2016
# 19 Littlemummy Littlemummy đã để lại hồi âm 03:37, ngày 26 tháng 7 năm 2016
# 20 Yuukikauto Yuukikauto đã để lại hồi âm 03:59, ngày 26 tháng 7 năm 2016
# 21 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 58.187.61.248 đã để lại hồi âm 09:36, ngày 27 tháng 7 năm 2016
# 22 Hung3442 Hung3442 đã để lại hồi âm 03:46, ngày 28 tháng 7 năm 2016
# 23 HiKiTaNi HiKiTaNi đã để lại hồi âm 15:14, ngày 29 tháng 7 năm 2016
# 24 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 14.172.90.63 đã để lại hồi âm 08:25, ngày 30 tháng 7 năm 2016
# 25 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 171.233.4.237 đã để lại hồi âm 14:37, ngày 31 tháng 7 năm 2016
Dai ca superman Dai ca superman đã sửa đổi #1 tin nhắn của HiKiTaNi (khác) 16:04, ngày 31 tháng 7 năm 2016
# 26 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 115.75.5.81 đã để lại hồi âm 02:01, ngày 2 tháng 8 năm 2016
# 27 Heodatno1 Heodatno1 đã để lại hồi âm 04:44, ngày 6 tháng 8 năm 2016
# 28 Number07 Number07 đã để lại hồi âm 11:09, ngày 6 tháng 8 năm 2016
# 29 Number07 Number07 đã để lại hồi âm 11:13, ngày 6 tháng 8 năm 2016
# 30 Iaman2404 Iaman2404 đã để lại hồi âm 12:23, ngày 7 tháng 8 năm 2016
# 31 Lulalith1 Lulalith1 đã để lại hồi âm 13:26, ngày 7 tháng 8 năm 2016
# 32 Sureiyatwins Sureiyatwins đã để lại hồi âm 08:58, ngày 27 tháng 8 năm 2016
# 33 Rido2 Rido2 đã để lại hồi âm 15:12, ngày 30 tháng 8 năm 2016
Dai ca superman Dai ca superman đã dời bỏ #32 hồi âm của Sureiyatwins 15:59, ngày 30 tháng 8 năm 2016
# 34 ZZSanZz ZZSanZz đã để lại hồi âm 06:48, ngày 3 tháng 9 năm 2016
# 35 Makotani Makotani đã để lại hồi âm 13:41, ngày 4 tháng 9 năm 2016
Makotani Makotani đã sửa đổi #35 tin nhắn của Makotani (khác) 13:44, ngày 4 tháng 9 năm 2016
# 36 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 14.182.183.0 đã để lại hồi âm 04:18, ngày 11 tháng 9 năm 2016
# 37 Hiki JuNi Hiki JuNi đã để lại hồi âm 04:20, ngày 11 tháng 9 năm 2016
# 38 Heodatno1 Heodatno1 đã để lại hồi âm 08:17, ngày 11 tháng 9 năm 2016
# 39 Hungmanhngkh Hungmanhngkh đã để lại hồi âm 02:19, ngày 12 tháng 9 năm 2016
# 40 Number07 Number07 đã để lại hồi âm 13:43, ngày 12 tháng 9 năm 2016
# 41 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 115.72.175.97 đã để lại hồi âm 06:38, ngày 6 tháng 10 năm 2016
# 42 Nazarick Nazarick đã để lại hồi âm 05:26, ngày 7 tháng 10 năm 2016
# 43 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 171.250.27.102 đã để lại hồi âm 10:46, ngày 9 tháng 10 năm 2016
# 44 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 209.252.189.5 đã để lại hồi âm 13:50, ngày 20 tháng 10 năm 2016
# 45 Shringanharu Shringanharu đã để lại hồi âm 16:21, ngày 20 tháng 10 năm 2016
# 46 Silver Eyes Silver Eyes đã để lại hồi âm 03:55, ngày 29 tháng 10 năm 2016
# 47 Akatsuki-K Akatsuki-K đã để lại hồi âm 12:39, ngày 12 tháng 12 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.