FANDOM


  • Trước tiên là chúc mừng lão lên legend :v

    Kế tiếp là về quyền lợi của legend là có thể chọn bất cứ màu nick nào (trừ màu đỏ ra :v ) cũng nhưu 1 câu khẩu hiệu đằng sau bất kỳ, thế nên mình muốn hỏi là lão thích màu nick như thế nào và câu khẩu hiệu lão muốn đặt sau tên nick là gì :v

    Ngoài ra về việc trang trí hoa lá cành thì phải nói thật với lão là mình chưa có ý tưởng gì hay ho cả thế nên khả năng cao là lão sẽ phải chờ hơi lâu để mình "set up full option" cho lão được. :v Như hồi chỉnh cho lão Med mình phải mất nguyên vài tháng mới xong. May ra chỉ có thể thực hiện trang trí đơn giản ban đầu

      Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.