FANDOM


 • Em đã dịch 30% Mở đầu Vol 4 và đã Publish. Đây là lần đầu em dịch nên hơi chậm, có lẽ một số chỗ cần sửa, mong anh xem cho em cái. Thanks

    Đang tải biên tập
  • nói chung là cũng ổn rồi đấy. Nhưng mà cần chú ý cách dùng từ hơn, có vài từ chưa ổn lắm.

   Thay chữ sinh viên trong bài thành học sinh đi nha, ở đây toàn là học sinh thôi, sinh viên dùng cho dh.

   nên để Thành Phố Học Viện hoặc Thành phố Học viện (vì là tên riêng)

   cái tiêu đề trang bạn tham khảo những tập trước mà đặt nha. đặt vậy khó nhận dạng lắm. Với lại cái tiêu đề đoạn mở đầu là Thế giới song song "trong" thế giới thực, chứ không phải là "với" 

   Và còn một cái nữa là (cái này lúc đầu mình cũng hay gặp), cậu đánh chữ cẩn thận hơn chút, sai khá nhiều đấy, tốt nhất là nên kiểm tra lại trước khi up.

     Đang tải biên tập
  • à, ngoài ra còn vấn đề gì thì cứ để lại tin nhắn, thứ 7 mình sẽ trả lời, dạo gần đây hơi bận

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.