FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Maththunder Maththunder đã tạo ra luồng này 14:59, ngày 4 tháng 9 năm 2014
# 2 KohakuAmbrosia KohakuAmbrosia đã để lại hồi âm 16:06, ngày 4 tháng 9 năm 2014
# 3 Maththunder Maththunder đã để lại hồi âm 16:15, ngày 4 tháng 9 năm 2014
# 4 KohakuAmbrosia KohakuAmbrosia đã để lại hồi âm 16:23, ngày 4 tháng 9 năm 2014
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.