FANDOM


 • Hờ hờ, rất là cám ơn bạn đã bỏ thời gian ra chỉnh sửa lại giùm mềnh hai chương 4 và 5 của bộ Encore. Nếu bạn có nhã hứng giúp mềnh cũng như lão Robo cho những chương còn lại cũng như sắp tới cho bộ này thì bạn có thể liên lạc với lão Robo trong phần nhân sự, lão ấy là người phụ trách edit chính cho bộ này đấy.

  Mềnh xin cám ơn nhé :D

    Đang tải biên tập
  • Giờ mình mới để ý có tin nhắn này. Mình thời gian bất ổn lắm, khi đọc chương nào thấy lỗi mình sẽ xin phép sửa. Còn nhân sự chắc xin phép thôi :D .

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.