FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Medassin Medassin đã tạo ra luồng này 03:22, ngày 3 tháng 5 năm 2015
# 2 A.Homura A.Homura đã để lại hồi âm 04:19, ngày 3 tháng 5 năm 2015
# 3 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 04:39, ngày 3 tháng 5 năm 2015
Medassin Medassin đã sửa đổi #3 tin nhắn của Medassin (khác) 04:45, ngày 3 tháng 5 năm 2015
# 4 A.Homura A.Homura đã để lại hồi âm 05:13, ngày 3 tháng 5 năm 2015
# 5 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 06:51, ngày 3 tháng 5 năm 2015
# 6 SK.TDT9x SK.TDT9x đã để lại hồi âm 07:01, ngày 3 tháng 5 năm 2015
# 7 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 09:06, ngày 3 tháng 5 năm 2015
# 8 A.Homura A.Homura đã để lại hồi âm 15:36, ngày 3 tháng 5 năm 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.