FANDOM


  • Cái PJ Amagi Brilliant Park cậu tạo ấy, mình khá là muốn tham gia dịch, không biết ý cậu có muốn lập team không hay là muốn solo vì mình cũng thích bộ này, nhưng mà thấy nó vẫn còn teaser mà chỉ có mình bạn nên rất muốn làm chung.

    Với chuyện là mình là dịch viên Tiếng Anh, có thể PTS, edit ảnh minh họa, từng tham gia dịch manga :), mà hình như bộ này bạn dịch từ RAW, mình thì không biết tiếng Nhật, nên không biết có giúp gì cho bạn được không?

    Cảm ơn bạn đã dành thời gian

      Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.