FANDOM


 • Update: Sử dụng trở lại hệ thống Test năng lực với việc sử dụng Sonako Group Facebook để đảm bảo chất lượng bản dịch

  Xem thêm chi tiết tại đây: http://sonako.wikia.com/wiki/Sonako_Tuyển_quân

  Đối với các project dịch

  • Những bạn post bài nhất thiết buộc phải qua được bài test của bọn mình (Xem ở đây) thì mới được post bản dịch lên.
  • Nếu các bạn chưa qua bài test mà vẫn up lên thì đầu tiên, bọn mình sẽ gửi bài test cho các bạn và sau 1 tuần nếu không có bất cứ hồi âm nào cũng như với những bạn trượt bài test thì bọn mình sẽ xóa thẳng phần dịch các bạn up lên mà chưa được phép đó.

  Áp dụng:

  • Với những bạn post bản dịch cho các bộ Inactive Projects, Teasers, tạo Project mới hay những bộ Active Project mà người đang thực hiện muốn nhờ Sonako test hộ.
  • Những bạn nào đã và đang làm cho các Project (những bộ đã được đưa ra khỏi diện Teaser) và dịch được trên 60k chữ Việt (không tính Teaser) hoặc đã được các Project Leader có uy tín trong Sonako kiểm tra năng lực tính từ trước ngày 11/06/2015 được miễn test.
  • Những bạn chưa đạt đủ điều kiện dịch được trên 60k chữ cho các project (không tính Teaser) và chưa hề làm bài Test sẽ đều cần phải thực hiện bài Test của bọn mình.

  Đối với các project Orginal Light Novel

  • Đang xem xét.

  Update: 5/9/2015: Tạm thời ngưng việc test năng lực thông qua mail của Sonako do các bạn giám khảo đã quá tải không thể phụ trách mảng Test này thêm nữa.

  Thế nên Đối với các project dịch Sonako sẽ quay lại phương thức tuyển quân cũ:

  * Những bạn nào làm những bộ hoàn toàn mới hoặc những bộ Teaser hay Inactive không còn ai thực hiện thì có thể tiến hành dịch không cần thông qua bài test. Những độc giả sẽ là người phán xét chỉ ra lỗi dịch cho các bạn. nếu chất lượng quá thấp, bị phản ánh nhiều thì các admin trên Sonako sẽ xóa bài dịch của các bạn.

  * Với những bạn muốn tham gia dịch những bộ đang Active hay Teaser vẫn có người vẫn đang dịch thì bạn phải liên hệ với người đó, họ sẽ là người test các bạn có đủ khả năng hay không. Tất nhiên nếu project đó đủ người rồi hoặc bạn bị người đó đánh trượt thì họ có thể sẽ từ chối bạn.

  Tạm thời là vậy

    Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.