FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Dai ca superman Dai ca superman đã tạo ra luồng này 09:00, ngày 25 tháng 6 năm 2015
# 2 SS.Solarius SS.Solarius đã để lại hồi âm 09:24, ngày 25 tháng 6 năm 2015
# 3 Maththunder Maththunder đã để lại hồi âm 11:25, ngày 25 tháng 6 năm 2015
# 4 Maththunder Maththunder đã để lại hồi âm 11:31, ngày 25 tháng 6 năm 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.