FANDOM


 • Mình muốn xin nhận bộ Hikaru. Trans solo. Mong bạn rep lại. Địa chỉ Facebook ở trang cá nhân của mình

    Đang tải biên tập
  • Bạn không cần nôn nóng quá vây. Bạn Homura sẽ gửi bài test cho bạn khi nào bạn ấy online. Có thể bạn ấy đang có chút việc bận chưa online được ngay. Mong bạn thông cảm và chờ đợi khoảng 1-2 hôm gì đó.

     Đang tải biên tập
  • Mình đã liên hệ trực tiếp để bạn ấy qua bên Tuyển quân test. Từ giờ mình không test trực tiếp ai nữa nhé.

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.