FANDOM


 • Bác trans hộ em câu này nhé :D vế sau em ko rõ nên trans thế nào cho phù hợp

  "The Knight Order should already be notified but......if it keeps like this sooner or later one of the fights in this divided battlefield won't hold out......"

    Đang tải biên tập
  • Hội Hiệp sĩ đáng ra đã được thông báo rồi nhưng... nếu nó cứ tiếp diễn như thế này thì sớm hay muộn một trong những trận chiến trên chiến trường này sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát ( từ wont hold out k chắc do còn tùy vào ngữ cảnh nhé )

     Đang tải biên tập
  • thanks bác 

     Đang tải biên tập
  • T up ảnh cho chap 3 luôn rồi đó

     Đang tải biên tập
  • thanks bác nhiều 

     Đang tải biên tập
  • bác trans hộ em 2 câu này nhé:

   1) The organized consciousness dyed the inside of his pure-white mind.

   2) The back figure with dancing frills for some reason was cooking food.

     Đang tải biên tập
  • 1) Những ý thức theo thứ tự đó dần thức tỉnh ( xuất hiện ) bên trong tâm trí trắng xóa của cậu

   2) Bóng dáng lưng với tạp dề vì lý do nào đó đang nấu nướng ( cái này mình k rõ lắm do tra trên gg frill là diềm xếp nép ở áo phụ nữ )

   Sr nha, mấy hôm nay bận nên k trả lời bạn sớm đc

     Đang tải biên tập
  • Thanks bác nhé :3

     Đang tải biên tập
  • Bác trans hộ em câu này nhé :D

   The problem of not having enough variety would become irrelevant, an extraordinary existence

     Đang tải biên tập
  • Vấn đề không da dạng sẽ trở thành không thích hợp, một sự tồn tại khác thường ???? ( chỗ irrelevant đa nghĩa nên k biết dịch ntn :( )

     Đang tải biên tập
  • thanks bác nhé :D

     Đang tải biên tập
  • Em muốn hỏi là một char nữ kiểu theo lễ giáo cổ (giống kiểu phong kiến), thì cách xưng hô là "this one's self" nên dịch như thế nào là hợp à :D em dịch là "Bổn cô nương" :v nhưng mà nghe nó cứ hơi chối tai thế nào ý :))

     Đang tải biên tập
  • thế là ổn rồi :)) muốn bổn hạ hay bổn vương

     Đang tải biên tập
  • )) thôi để thế vậy :))
     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.