FANDOM


(Created page with "rồi rồi em đang nghiên cứu đây ==" mà có giới hạn thời gian k Med? ==")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
rồi rồi em đang nghiên cứu đây =="
 
rồi rồi em đang nghiên cứu đây =="
   
mà có giới hạn thời gian k Med? ==
+
mà có giới hạn thời gian k Med? =="
  +
  +
khó khăn thì chắc là cái hình chibi thôi =="

Bản hiện tại lúc 15:00, ngày 30 tháng 10 năm 2015

rồi rồi em đang nghiên cứu đây =="

mà có giới hạn thời gian k Med? =="

khó khăn thì chắc là cái hình chibi thôi =="

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.