Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
 
Thứ nhất, bộ Leviathan mình đã chạy lại từ năm trước chứ không phải mới đây đâu nhé.
 
Thứ nhất, bộ Leviathan mình đã chạy lại từ năm trước chứ không phải mới đây đâu nhé.
   
Thứ hai là như bạn ở dưới trong mess wall của mình, bộ leviathan là bộ đầu tay mình làm, với lại mình vừa dịch vừa thẩm... ý mình là vừa đọc. Nên mình muốn tự tay làm, ít nhất là solo, dịch đến càng xa càng tốt, nên mình không tuyển thêm người đâu nhé. Hiện tại chỉ ra chương chậm thôi, vì mình còn bận việc học, đời sống các thứ.
+
Thứ hai là như bạn ở dưới trong mess wall của mình, bộ leviathan là bộ đầu tay mình làm, với lại mình vừa dịch vừa thẩm... ý mình là vừa đọc. Nên mình muốn tự tay làm, ít nhất là solo, dịch đến càng xa càng tốt, nên mình không tuyển thêm người đâu nhé.
   
 
Và thứ ba, bằng tuổi nhau nên xưng hô cậu-tớ được rồi.
 
Và thứ ba, bằng tuổi nhau nên xưng hô cậu-tớ được rồi.

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)